Wydawnictwo Inspiracje zakończyło działalność.

 

Jeśli chcesz zamówić któryś z naszych tytułów prosimy o kontakt z Wydawnictwem i Hurtownią Rubikon Katarzyna Król w Krakowie http://www.ksiegarniarubikon.pl/s/kontakt/

 

Jeśli chciałbyś przejąć firmę i kontynuować misję Wydawnictwa Inspiracje zadzwoń pod nr 514 967 454

Regulamin

1. Księgarnia internetowa www.wydawnictwoinspiracje.pl obsługiwana jest przez firmę Wydawnictwo Inspiracje Marcin Zimoń, ul. Lenartowicza 36/7, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371831941, REGON: 241925547. 

2. Księgarnia internetowa www.wydawnictwoinspiracje.pl zajmuje się sprzedażą książek oraz audiobooków. 

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.wydawnictwoinspiracje.pl...

4. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór produktów, wybór ceny spośród cen zaproponowanych przez Wydawnictwo Inspiracje, i umieszczenie produktów w tzw. „koszyku”. Następnie, na wskazany przez Kupującego adres mailowy, otrzymuje on potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego numerem. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wydawnictwo zostaje zawarta umowa.

5. Istnieje możliwość zapłaty on-line przez przelew tradycyjny lub PayU.

6. Termin wysyłki zakupionych produktów wynosi 24 godziny od momentu wpływu środków na konto bankowe.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.

8.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest niezwłocznie o tym informowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).

9. Klient otrzymuje paragon fiskalny bądź – jeżeli wyrazi takie życzenie – fakturę VAT z danymi podanymi w zamówieniu.

10. Ceny wszystkich produktów zawierają podatek VAT.

11. Możliwe są następujące formy dostawy:

- Kurierem DHL

- Pocztą Polską (przesyłka ekonomiczna)

- Paczka w Ruchu

Kupujący sam wybiera formę dostawy.

 

12. Odstąpienie od umowy:

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument (w rozumieniu ustawy), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy może dotyczyć zarówno całości zamówienia, jak i jego części. Podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane pocztą na adres: Wydawnictwo Inspiracje Marcin Zimoń ul. Lenartowicza 36/7, 43-300 Bielsko-Biała lub mailem (zeskanowane) na adres: marcin@wydawnictwoinspiracje.pl.

 

Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedającemu zwracane produkty nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego towaru zwraca mu koszty, na które składa się koszt produktów i koszt ich dostarczenia. Kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy wynikające z odstąpienia od umowy – tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe Kupującego.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy zakupu produktów multimedialnych w zapieczętowanych opakowaniach, jeśli zostały one otwarte przez Kupującego oraz plików do pobrania bezpośrednio z witryny. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zwracanego produktu. 

 

13.Reklamacje.

·         Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar w dobrym stanie, bez jakichkolwiek wad.

·         Sprzedający odpowiada wobec konsumenta za towar, w przypadku gdy wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego sprzedania.

·         W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Podczas składanej reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (paragon, fakturę lub inne potwierdzenie zakupu).

·         Kupujący może zażądać: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny oraz – wyłącznie w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy.

·         Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu złożenia reklamacji.

·         Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwraca jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

14. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, niedostarczenie, czy opóźnione dostarczenie produktu przez firmę świadczącą usługi kurierskie.

16. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Inspiracje Marcin Zimoń ul. Lenartowicza 36/7 43-300, Bielsko-Biała, NIP: 9371831941, REGON: 241925547. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z powyższą ustawą Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Sprzedającego tylko w celu realizacji zamówienia.

17. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na stronie www.wydawnictwoinspiracje.pl treści, zdjęć oraz innych materiałów bez zgody Wydawnictwa jest zabronione.

18. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za komentarze oraz treści zamieszczane na stronie www.wydawnictwoinspiracje.pl przez Użytkowników.

19. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych n stronie www.wydawnictwoinspiracje.pl.

20. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jak również do moderowania i usuwania komentarzy dokonywanych przez Użytkownika na stronie. 

21.Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Wydawnictwa. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

22. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

 

23. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl).